Saites

Aktualitātes


Laipni lūdzam Rīgas 5. internātpamatskolā-attīstības centrā!!!Tālākizglītības kursi koriģējošā vingrošanā

Rīgas 5. internātpamatskola - attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centru „A Sports” organizē tālākizglītības kursus koriģējošā vingrošanā „Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” (36 stunda).

Kursus vadīs Marika Glazkija (sertificēta fizioterapeite) un Aija Kļaviņa (sertificēta fizioterapeite, profesore LSPA). Pielikumā darba kārtība. Cena 1 dalībniekam 55,00 euro par visu kursu.

Pieteikumu līdz 6. februārim sūtīt uz e pastu: ivanaga15@edu.riga.lv, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, rēķinam nepieciešamos rekvizītus, pārstāvēto iestādi, amatu.

 • Kursu programma


 • Aktualitātes februāra mēnesim


  Slāvu ielā 19

 • No 01.02. - Skolēnu radošo darbu izstāde "No sirds uz sirdi"
 • 04.02. – Lasītprasmes veicināšanas diena filiālbibliotekā “Rēzna”
 • 11.02. un 21.02. - Projekta mēneša ietvaros – Mācību ekskursijas uz “Getliņi EKO”
 • 13.02. plkst. 13.30 - Valentīndienas POP iela
 • 13.02. - dalība Ēnu dienās 2019
 • 14.02. plkst. 15.00 - Koncertcikla "Mūzika tev" apmeklējums Rīgas Kongresu namā
 • 15.02. plkst 11.30 - Karjeras attīstības atbalsta pasākums, mācību ekskursija 5. - 9. klašu skolēniem “Ražots Latvijā – Pa pēdām uz profesiju”, kas notiks uzņēmuma “Ādažu Čipsi” Uzturklasē.
 • 20.02. – Projekta mēneša ietvaros - Iepazīstam Rīgas Domi - Mācību ekskursija uz Rīgas Rātsnamu
 • 21.02. - Bērnu ar speciālām vajadzībām vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Avīzes otrā elpa - es mīlu savu zemi”
 • 27.02. plkst. 14.00 - Skolas muzikālais konkurss "Balsis"
 • Sveču liešanas darbnīcas (trešdienās)

 • Stokholmas ielā 24

 • No 01.02. - Skolēnu radošo darbu izstāde "No sirds uz sirdi"
 • 01.02. - Sniega diena skolā - “Sportojam visi!”
 • 14.02. - Valentīndienas pasākums "Draugu diena"
 • 20.02. – Projekta mēneša ietvaros - Muzejpedagoģiskā nodarbība Dabas muzejā – “Latvijas koki caur mūsu sajūtām”
 • 21.02. plkst 14.00 - Bērnu ar speciālām vajadzībām vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Avīzes otrā elpa - es mīlu savu zemi”
 • 27.02. plkst. 14:00 - dalība Skolas muzikālajā konkursā "Balsis", kas notiks Slāvu ielā
 • Sveču liešanas darbnīcas (ceturtdienās)

 • Aicinām mācīties

  Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā!

  Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra darbinieki sniegs Jums individuālas konsultācijas, ikviens interesents ir aicināts pieteikties, zvanot pa tālruņa numuru 67248485, 67848037, 67505089 vai rakstot uz e-pastu: r5sips@riga.lv, norādot interesējošos jautājumus par mācību programmām vai citām tēmām.

  Skolēni mūsu skolā tiek uzņemti visa mācību gada laikā speciālās pamatizglītības programmās (izglītības programmu kods 21015811, 21015911) un profesionālās pamatizglītības programmās (apgūstamās profesijas - pavāra palīgs un mājkalpotājs).

  Lai iestātos speciālās pamatizglītības programmā nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma un vecāku iesniegums.

  Lai iestātos kādā no profesionālās pamatizglītības programmām, nepieciešama apliecība par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu un vecāku vai skolēna (no 18 gadu vecuma) iesniegums.

  Sīkāka informācija pa tālruni 67505089, 67848037 vai 67248485 vai rakstot uz e pastu r5sips@riga.lv  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

  Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju piedāvā valsts finansētus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, kuru mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām:

 • "Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stundas)
 • Norises laiki:

  12.09.2018. plkst. 9.30-16.20 (2 grupas)

  26.09.2018. plkst. 9.30-16.20 (2 grupas)

  10.10.2018. plkst. 9.30-16.20


 • “Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” (8 stundas)
 • Norises laiki:

  11.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  22.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  24.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  26.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  01.11. 2018. plkst. 9.30-16.20


  Kursi notiks Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā Rīgā, Slāvu ielā 19. Kontaktpersona: Ieviņa Vanaga, e pasts: ivanaga15@edu.riga.lv

  Pieteikšanās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra mājas lapā www.riimc.lv  Skolēna e karte

  Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Uz kartes jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru. Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1.klasē un 5.klasē. Skolēnu e kartes piesaka elektroniski vietnē www.eriga.lv. Detalizēta informācija ir bukletā šeit.


  Arhīvs

  © Mārcis Galiņš 2013.