Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra mērķis ir nodrošināt konsultatīvu un metodisku atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem

Galvenais virziens – izglītojamie ar autiskā spektra traucējumiem, komunikācijas grūtībām un uzvedības problēmām.

Metodiskais atbalsts

Informatīvs pārskats par Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra no 2022. gada 1. jūnija - 2023. gada 31. maijam veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" 4. punktā minēto kritēriju izpildi (publicēts 02.06.2023.)