Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra mērķis ir nodrošināt konsultatīvu un metodisku atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem

Galvenais virziens – izglītojamie ar autiskā spektra traucējumiem, komunikācijas grūtībām un uzvedības problēmām.

Attīstības centra darbība 2023./2024. m.g.

Metodiskais atbalsts


Ergoterapijas un audio logopēdijas studentu prakses.

Šajā mācību gadā mūsu skolā tika vadītas praktiskās nodarbības Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas "Ergoterapija" studentiem. Studentiem tika dota iespēja praktiski pielietot savas studiju laikā iegūtās zināšanas un realizēt nodarbību procesu sertificētas ergoterapeites Hertas Indričas vadībā, kā arī vairāki studenti izvēlējās mūsu skolu par savu prakses vietu.

Savukārt, RTU Liepāja studiju programmas "Logopēdija" studenti praksi pavadīja sertificētu audiologopēdu Anetes Bromultes un Ilonas Jadzialo uzraudzībā. Prakses laikā, studentiem bija iespēja mācīties pielietot AAK, pierādīt savas zināšanas un prasmes nodarbību plānošanā un vadīšanā.