Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!

Šī gada 6. februārī Rīgas Kultūras un mākslas centrā “Mazā Ģilde” pirmo reizi notika Rīgas pašvaldības pasākums “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!”, kurā ikviena Rīgas skola varēja izvirzīt savu pārstāvi, kura sasniegtais personīgajā izaugsmē un skolas attīstībā būtu novērtējams ar pašvaldības apbalvojumu. Skolēniem tika pasniegti Rīgas domes Pateicības raksti, kā arī grāmata “100 pastaigu takas Latvijā”.

Lepojamies ar savas skolas pārstāvi Arturu, kurš tika izvirzīts un ieguva šo pašvaldības balvu par ieguldījumu skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā.

Arturu raksturo atbildība par uzticētajiem pienākumiem, iesaistīšanās dažādu ārpusstundu projektu izstrādē, kā arī Arturs pārstāv skolu Integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās!” koncertos.

Apsveicam un lepojamies! Novēlam veiksmi ceļā uz izvirzīto mērķi!

Nāc līdzās Ziemassvētkos 2023.

Arī šogad lepojamies ar skolas dziedošajiem puišiem, kuri bija 2023. gada integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās!” laureātu vidū. Tomass un Artūrs šogad Ziemassvētku koncertā piedalījās kopā ar mūzikas grupu “Audiokvartāls”.

Artūŗs pēc koncerta atzīst: “Šogad koncerta diena bija ļoti nogurdinoša, jo ceļš bija tāls, taču milzīgs prieks, jo uzstāšanās notika uz vienas no mūsdienīgākajām skatuvēm Latvijā, kura atrodas Rēzeknē, Latgales vēstniecībā “Gors”. Prieku sagādā sirsnība, kura koncerta dienā valda aizskatuvē un uz skatuves, jo izrādās, ka mūziķi, kuri ir atpazīstami mākslinieki, ir sirsnīgi un runājas ar visiem.”

Puiši uzskata, ka viņu priekšnesums bijis pats jaudīgākais, jo dziesma bijusi enerģiska, kā arī Audiokvaltāla puiši devuši iedvesmu, lai priekšnesums izdotos.

Paldies skolotājai Gunai Dūmai-Brūverei, grupai “Audiokvartāls” un fonda “Nāc līdzās!” dibinātājai Sarmai Freibergai par neaizmirstamām sajūtām un sirsnību! 

“Zelta pildspalva” – Gada balva Rīgas skolu pedagogiem.

Lepojamies, jo šogad mūsu skolas sociālā pedagoģe Sigita Šilinska ir starp labākajiem Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri par godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu saņēma apbalvojumu “Zelta pildspalva”.

Kā uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs V. Ķirsis, katrs “Zelta pildspalvas” ieguvējs pievienojas jau 28. gadu veidotajam Rīgas izglītības sistēmas zelta fondam, kurā ir labākie un izcilākie pilsētas skolotāji.

Sigitu raksturo profesionalitāte un pieredze. Savā darbā viņa daudz laika un enerģijas velta individuālām sarunām ar skolēnu, kuram nepieciešams atbalsts uzvedībā un komunikācijas prasmju attīstīšanā. Pateicoties mierīgajām un nosvērtajām rakstura īpašībām viņa ieguvusi skolēnu uzticību un cieņu, tāpēc patiess prieks par iegūto balvu nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā skolēniem”.

Sigita, apsveicam un lepojamies!

Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra skolēnu dalība festivāla “Nāc līdzās” lielkoncertā

Pēc divu gadu pārtraukuma šī gada 26. maijā VEF Kultūras pilī norisinājās XXVI integratīvā mākslas festivāla “Nāc līdzās” lielkoncerts ar skatītāju piedalīšanos. Bērniem ar invaliditāti un garīgās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem - bāreņiem bija iespēja apliecināt savu talantu mākslinieciskajā jaunradē.

Šogad reģionālo festivālu formāts bija digitāls, priekšnesumi sākotnēji tika iesūtīti video formātā. Savukārt tiem 200 dalībniekiem, kuriem bija iespēja uzstāties klātienē, VEF Kultūras pilī, bija liels prieks savus daudzveidīgos priekšnesumus izpildīt skatītājiem.

“Nāc līdzās” lielkoncertā mūsu skolu pārstāvēja puišu duets Oskars Timinieks un Tomass Šatilovs ar dziesmu “Princesīte”, kā arī zēnu ansamblis: Dāvis Madelāns, Artūrs Poļšins, Tomass Šatilovs, Oskars Timinieks, Mārtiņš Renerts un Sandis Endzelis, kas izpildīja dziesmu “Skaidra valoda”. Izteiksmīgu trompetes solo bija sagatavojis Tomass Šatilovs.

Tā kā Eugenija Karūdznīka un Annas Rancānes kopīgi radītā dziesma “Skaidra volūda” tiek dēvēta par Latgales himnu, tad dziesmas noslēgumu zēni dziedāja latgaliski.

Savas vokālās spējas un talantu jau iepriekš pierādījuši labi zināmie šī projekta laureāti: Tomass, Oskars, Mārtiņš un Sandis, bet Artūrs Poļšins un Dāvis Madelāns šādā festivālā piedalījās pirmo reizi.

Žūrijas komisija, ko pārstāvēja festivāla mākslinieciskā direktore – Sarma Freiberga, fonda “Nāc līdzās” valdes locekle Marta Bieriņa, komponists un mūziķis Jēkabs Jančevskis, kā arī aktieris Jānis Kronis, ikvienam priekšnesumam primāri izvērtēja tā māksliniecisko kvalitāti un priekšnesuma estētiku. Pēc žūrijas atzinuma, visi šī gada laureāti priekšnesumus demostrēja augstā mākslinieciskā līmenī.

Vienmēr liels prieks par padarīto un gaidām jaunas idejas turpmākiem projektiem!


Balva “Zelta pildspalva”

2020. gada 5. oktobrī, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis pasniedza pašvaldības balvu “Zelta pildspalva” labākajiem Rīgas pedagogiem.

Balvu saņēma arī Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra speciālās izglītības skolotāja, metodiķe Ieva Finka nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām”.

Lepojamies!

Tiesībsarga gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam

Jau piekto gadu pēc kārtas Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku rīko konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Šogad nominācijā “Izglītotājs” – par aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību, interaktīvu metožu izstrādi un pielietošanu, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesības uz izglītību tika izvirzīta arī mūsu Skola.

Paldies visiem, kuri novērtē mūsu ieguldīto darbu skolēnu ar invaliditāti izglītošanā, kā arī deva iespēju piedalīties 2019. gada balvas pasniegšanas svinīgajā ceremonijā.


Integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās!” Lielkoncerts

7. maijā VEF Kultūras pilī uz Lielkoncertu kopā pulcējās bērni, jaunieši un pieaugušie ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas – labāko priekšnesumu izpildītāji no četriem reìionālajiem “Nāc līdzās!” festivāliem.

šogad mūsu skola piedalījās ar četriem priekšnesumiem.

Lielkoncerta priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrijas komisija: komponists un mūziíis Rihards Zaļupe, Rīgas Doma kora skolas vokālās mākslas pedagoìe Valda Dzene, režisors Valdis Pavlovskis, mūziíis Gatis Mūrnieks, fonda valdes locekle Marta Bieriņa un festivāla mākslinieciskā direktore, fonda Nāc līdzās! vadītāja Sarma Freiberga.

Festivāla mākslinieciskā direktore Sarma Freiberga atzina, ka šis festivāls ir ieņēmis nozīmīgu vietu cilvēku ar dažādām īpašām vajadzībām un garīgās attīstības traucējumiem dzīvēs, jo tas ļauj viņiem izpausties visdažādākajās radošajās formās, ļauj sevi apliecināt kā spējīgām un talantīgām personībām, kas viņiem un viņu tuviniekiem ir ļoti svarīgi.

Lepojamies, ka mūsu skolas dziedātāji Agrita, Oskars T., Tomass, Sandis un Oskars V. ir šī festivāla laureāti un izvirzīti piedalīties Ziemassvētku labdarības koncertā “Nāc līdzās Ziemassvētkos!”, kurš notiks Torņakalna baznīcā 15. decembrī.

Paldies skolotājiem G. Dūmai – Brūverei, A. Nordem, I. Zujānei un I. šteinbergai par skolēnu māksliniecisko talantu pilnveidošanu!

 

Lepojamies ar savu sporta skolotāju Juri un viņa sportiskajiem panākumiem!


Dalība starptautiskajā konferencē “Labā prakse autisma jomā 2018”

2018. gada 14. un 15. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika starptautiskā konference “Labā prakse autisma jomā 2018”, kuru apmeklēja vairāki mūsu skolas pedagogi.

Arī šogad mūsu skola piedalījās izglītības iestādes pašnovērtējuma anketu izsludinātajam konkursam “Labā prakse autisma jomā”, kurā tika atzīmēti nozīmīgākie jauninājumi vides pieejamībā Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā un saņēma atzinību no Latvijas autisma apvienības.

Konferencē ar aktuālām tēmām uzstājās speciālisti no Latvijas un citām valstīm. Otrajā dienā pedagogi darbojās paralēlajās darbnīcās, kurās varēja sīkāk iepazīties par sev interesējošo tēmu.

Mūsu skola ideju tirgū dalījās pieredzē ar gatavotajiem materiāliem, kas pielāgoti konkrētiem mūsu skolas skolēniem, kā arī varēja iepazīties ar mūsu pedagogu veidoto integrēto mācību līdzekli – pavārgrāmatu “Gatavosim kopā”.

   

Nāc līdzās Ziemassvētkos!

Lepojamies, ka šogad mūsu skolas skolēni Oskars un Tomass, izturot atlasi piedalījās jau tradicionālajā labdarības akcijas koncertā “Nāc līdzās Ziemassvētkos!”.

Katru gadu koncertā piedalās fonda konkursa laureāti - bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām un Latvijas labās sirds profesionālie skatuves mākslinieki. šogad pirmo reizi koncertprogrammas formātu nomainīja aizraujošs un sirsnīgs teatrāls koncert-uzvedums, kurā katram laureātam bija sava loma, kā jau teātrī pienākas. Pirmo reizi koncertuzvedums notika Nacionālajā teātrī. šī vieta tika izvēlēta, lai bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām simtgades gadā varētu paši būt uz šīs vēsturiskās skatuves. Gatavošanās un iepazīšanās ar muzikālajiem materiāliem, scenāriju notika jau vasaras beigās – radošajā nometnē Íesterciemā.

Paldies mūziíim Nikolajam Puzikovam par sirsnīgo un radošo sadarbību!

   

Pateicība par atbalstošas un iekļaujošas vides veidošanu

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs saņēma Latvijas Autisma apvienības pateicību par atbalstošas un iekļaujošas vides veidošanu skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem.


Balva "Skolas lepnums"

2017. gada 26. oktobrī Rīgas 5. internātpamatskola - attīstības centrs svinēja 45 gadu pastāvēšanas jubileju.

Sakarā ar skolas jubileju, tika iedibināta jauna nominācija "Skolas lepnums". Šai nominācijai ikviens skolas darbinieks varēja izvirzīt jebkuru savu kolēìi. Balvā nominanti saņēma sudraba nozīmīti ar skolas logo.

Kā goda balvu "Skolas lepnums" saņēma bijušais skolas direktors Ilmārs Visvaldis Kalniņš, bijušās ilggadīgās skolas direktora vietnieces izglītības jomā Dina Krocāne un Līga Ozoliņa.

No kolēìu vidu nominācijai "Skolas lepnums" tika izvirzīti un balvu saņēma:

skolotāja Anda Strazdiņa

skolotāja Ausma Anna Mieze

skolotāja Ina Gruzdiņa

skolotāja Diāna Reke

sociālā aprūpētāja Iveta Vinogradova

pavāre Regīna Marčuka

ēkas dežurante Valentīna Dubra

direktora vietniece izglītības jomā Madara Ančereviča

direktore Iluta Vilnīte


Rīgas pašvaldības balva „Zelta pildspalva”

2016. gada 10. oktobrī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs pasniedza balvas „Zelta pildspalvas” Rīgas labākajiem skolotājiem.

Arī mūsu skolas speciālās izglītības skolotāja Ausma Anna Mieze saņēma balvu “Zelta pildspalva” par radošu, inovatīvu un profesionālu pedagoìisko darbu, kā arī par ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

Lepojamies!

Balva „Rīgas gada sporta skolotājs”

Lai popularizētu sporta skolotāju prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, kā arī godinātu labākos skolotājus, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu 2016.gadā pirmo reizi organizēja konkursu „Rīgas gada sporta skolotājs”.

žūrija klātienē vērtēja sporta skolotāja vadītu mācību stundu, kurā atbilstoši mūsdienu skolēnu vēlmēm un interesēm bija jādemonstrē mūsdienīgus, bērnus interesējošus elementus sporta aktivitātēs, kā arī prasmi novadīt radošu un aizraujošu mācību stundu.

Konkursa laureātu balvu ieguva arī mūsu skolas Stokholmas ielas 26 filiāles sporta skolotājs Jurìis Rinmanis.

Lepojamies!


Māra Anna šmite ir māksliniece grāmatai!

ļoti liels prieks par mūsu skolas skolnieci Māru Annu šmiti, kura ir grāmatas “Zuma un bitēna piedzīvojumi” māksliniece.

Māra Anna ir uzzīmējusi brīnišíīgas ilustrācijas grāmatai, kas ir izdota jauno autoru izdevniecībā “iespēju grāmata” 2015. gadā.

Lepojamies!

  

Latvijas Gada balva sportā 2005

Gada balva sportā ir apbalvojums, ko ik gadu pasniedz labākajiem Latvijas sportistiem, komandām, treneriem un citiem sporta jomā panākumiem bagātiem cilvēkiem. Slāvu ielas filiāles sporta skolotāja Astra Kurme ieguva pirmā Latvijas konkursa "Gada sporta skolotājs" balvu.

Skolotāja Astra Kurme atzīst, ka balvas saņemšana ir ļoti augsts viņas darba novērtējums.

Lepojamies!


Tituls "Mans skolotājs"

2005. gadā Rimi Latvija organizēja konkursu "Mans skolotājs", kurā mūsu skolotāja Astrīda Strauta ieguva titulu "Mans skolotājs" Rīgā.

Lepojamies!