Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.

Mūsu skola piedāvā iespēju iegūt savām spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim atbilstošu izglītību.

Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs dibināts 1972. gadā.

Skola realizē speciālās pamatizglītības programmas: 

9. klasi beidzot, skolēni saņem apliecību par pamatizglītības iegūšanu.

Pēc pamatizglītības iegūšanas Skola piedāvā apgūt profesionālās pamatizglītības programmu ar kvalifikāciju “Virtuves darbinieks”.

Profesionālo pamatizglītību iegūstot, skolēni saņem apliecību par 1. līmeņa profesionālo pamatizglītību.

Skola atrodas Ineses Jaunzemes ielā 4 (iepriekšējā adrese - Brīvības gatvē 384A), Rīgā.

Skolas vēsture

Mūsu skolas vēsture aizsākās 1972. gada 1. septembrī. 1972./73. mācību gadā darbību uzsāka Rīgas 5. palīgskola - internāts. Skola tika atvērta bijušās Rīgas pilsētas pamatskolas (no 1937. gada Rīgas pilsētas Pētersalas pamatskolas) telpās Pētersalas ielā 10.

Sākotnēji tika atvērtas pirmās trīs klases. Ar laiku klašu skaits pieauga līdz 5.klasei. Skolēnu kontingents, galvenokārt, bija bērnu namu bērni. Jaundibinātās skolas vadību un izveidi veica pirmais skolas direktors Aleksandrs Feldmanis. Sākumā skolā strādāja 12 skolotāji. Pirmajā mācību gadā jaundibinātajā skolā darbu uzsāka Dina Krocāne, Daina Liepiņa, ērika Kalniņa, Drosma Strazda, Mirdza Bebre, Ausma Ozola, Bruno un Anastasija Ozoliņi un citi pedagogi. 1973./74. mācību gadā darbu skolā uzsāka Ilmārs Visvaldis Kalniņš, kurš vēlāk kïuva par ilggadēju skolas direktoru, logopēde Inese Ulmane.

1975./76. mācību gadā skola tika pārcelta uz jaunām telpām Mežaparkā, Fr. Deglava prospektā 5/7 (no 1990. gada Visbijas pr. 5/7), kas atbrīvojās pēc Rīgas 9. astoņgadīgās skolas likvidācijas, un skolēni uzsāka mācības direktores Ainas Karisas vadībā. Vēlāk par skolas direktoru kļuva Pēteris Zeps. Darbu uzsāka defektologi Ilgvars un Ilga Freimaņi, skolotāji Lillija Grīsle, Astrīda Strauta, Ilona Griškova, Silva Ozola u.c. 1981. gadā direktora darbu skolā uzsāka defektologs Ilmārs Visvaldis Kalniņš.

90-to gadu sākumā, privātīpašniekiem atgûstot savus īpašumus, skolas ēkai pieteicās mantinieki. Skolai atkal bija jāmeklē jaunas telpas.

1995./96. mācību gadā pirmās èetras klases un C apmācības līmeņa klases tika pārceltas uz bērnudārza telpām Stokholmas ielā 26.

Tajā pašā mācību gadā ar zviedru palīdzības organizācijas "Cerību zvaigzne" un Velku biedrības atbalstu Baltāsbaznīcas ielā 40 bijušā bērnudārza telpās sākumā tika atvērtas 2 klases bērnu - autistu apmācībai. Pedagogu apmācību darbam ar šiem bērniem veica zviedru speciālistes Eva Mandre un Barbro Flodstroma. Ar katru gadu skolēnu skaits ir audzis un jau vairākus mācību gadus Baltāsbaznīcas ielā 40 ir 7 klašu grupas.

1998./99. mācību gada decembra mēnesī notika 5.-12. klašu skolēnu pārcelšanās uz Slāvu ielu 19 bijušā bērnudārza telpās.

Daudzus gadus skola bija izvietota trīs ēkās, kas atradās dažādos Rīgas pilsētas rajonos: Vecmīlgrāvī, Mežaparkā un Ķengaragā. Skolai ir bijušas arī filiāles divu Rīgas sociālās aprûpes centru telpās: 1997./98. m.g. - 2009./10. m.g. decembrim viena skolas filiāle atradās SAC "Ezerkrasti" telpās un 2009./10. m.g. - 2010./11. m.g. - VSAC "Teika" telpās.

Skolas darbības laikā vairākas reizes ir mainījies tās nosaukums: Rīgas 5. palīgskola - internāts, Rīgas 5. speciālā internātskola, Rīgas 5. speciālā internātpamatskola, Rīgas 5. internātpamatskola - attīstības centrs.

Kopš 2019.gada skolai ir jauns nosaukums: Rīgas 5.pamatskola – attīstības centrs un skolai ir arī jauna atrašanās vieta – Šmerļa meža ielokā, Rīgā.