Kontakti

Skolas juridiskā adrese:

Ineses Jaunzemes iela 4 (Brīvības gatve 384A), Rīga, LV-1006

e-pasts: r5sips@riga.lv

E-adrese

Reģ.nr. LV90011524360

Dežurants tel. 67248485

Lietvedības pārzine Silva Ziemiņa tel. 67181709

Direktore Iluta Vilnīte 67181708

Direktores vietniece izglītības jomā Gunta Bērziņa 67181756, gberzina7@edu.riga.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (21015711, 21015811, profesionālā pamatizglītības programma) Līga Ašmane 67181755, lasmane4@edu.riga.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (21015911 izglītības programma) Zigrīda Meiliņa, zmeilina@edu.riga.lv 

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Aldis Ērglis tel. 67181762, e-pasts: aerglis@edu.riga.lv

Direktora vietniece metodiskajā darbā Vita Ukase, tel. 67181760, e-pasts: vukase2@edu.riga.lv

Ārpusklases pasākumu darba organizators Aelita Veipa, tel. 67181755, e pasts: aveipa2@edu.riga.lvRīgas 5. pamatskolas - attīstības centra ziedojuma konts

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,

Kr. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010

PVN maks. Nr. LV90000013606

Reģ. Nr. 90000013606

LV64RIKO0008100016060

! Maksājuma mērķī obligāti norādīt, ka ziedojuma saņēmējs ir Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrs