Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Skolai ir licencēta un tiek realizēta: 

- viena speciālās pirmskolas izglītības programma;

- trīs speciālās pamatizglītības programmas;

- viena profesionālās pamatizglītības programma.

Mācību stundu laiki

(A, B un SA klasēm) 

1. stunda 8.30 – 9.10

2. stunda 9.20 – 10.00

3. stunda 10.15 – 10.55

4. stunda 11.05 – 11.45

5. stunda 11.55 – 12.35

Pusdienas

6. stunda 13.05 – 13.45

7. stunda 13.50 – 14.30

8. stunda 14.40 – 15.20

Mācību stundu laiki

(C klasēm) 

Individuālās un grupu nodarbības 8.30 – 9.10

1. stunda 9.20 – 10.00

2. stunda 10.15 – 10.55

3. stunda 11.05 – 11.45

Pusdienas

4. stunda 11.55 – 12.35

5. stunda 13.05 – 13.45

6. stunda 13.50 – 14.30

7. stunda 14.40 – 15.20

2023./2024. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

Rudens brīvdienas - no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim.

Ziemas brīvdienas - no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim.

Pavasara brīvdienas - no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. martam.

Papildus brīvdienas 1. klasei no 2024. gada 5. februāra līdz 2024. gada 11. februārim.

Skolas gada tēma 2023./2024. m.g.

Sadarbībā balstīta drošas un veselīgas  vides pilnveidošana, lai skolēns apzinātos un ar savu rīcību būtu atbildīgs par savu veselību kā vērtību. (SADARBĪBA, VIDE, VESELĪBA)

Tikums: savaldība - uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, respektējot savu un citu cilvēku brīvību, kā arī cienot sevi un citus.

2023./2024. mācību gadā projekta nedēļas tēma “Dari pats, mācies no citiem”.

Pamatojoties uz 20.06.2023. MK noteikumiem Nr. 314 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā” valsts pārbaudes darbu grafiks 21015711 izglītības programmas skolēniem: