Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

“Latvijas skolas soma”

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Programma „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Programma „Latvijas skolas soma” veido būtisku Latvijas valsts simtgades svinību daļu, sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu.

Kopumā viss skolas somā liekamais vērtējams kā sistēmiski veidots instruments, ar kura palīdzību izpaužas rūpes par sabiedrību kopumā un ilgtermiņā. Sniedzot dāvanu katram no vairāk nekā 200 000 skolas vecuma bērnu un jauniešu, dāvanu saņem lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, jo par pozitīvu sava bērna pieredzi priecājas arī citi viņam apkārt esošie.


Meteņdienas pasākums mūsu skolā

Nāc nākdams Metenīti, daudz uz tevi gaidītāju –
Gaid’ arāji, ecētāji, gaid’ miezīšu sējējiņi.

Latviešu gadskārtā pēc seno laiku kalendāra Meteņus svin starp ziemas un pavasara saulgriežiem. 03. februārī skolas estrādē notika ļoti jauks Meteņdienas pasākums. Diena bija tieši tāda, lai svinētu svētkus.

Svētki tika svinēti kopā ar atraktīvajiem Ivetu un Vidvudu Medeņiem un viņu līdzatbraukušajiem budēļiem – groza sievu, kazu, vilkiem. Tā kā Meteņdienā ir jāizdancojas, šī tradīcija tika kārtīgi ievērota.

Norisinājās dažādas sacensības – virves vilkšanas, tradicionālo dziesmu, deju dziedāšana un dejošana. Skolēniem ļoti patika konfekšu lietus, mīklu minēšana. Ar budēļiem kopējā aplī tika veikti īpaši rituāli. Visi sanākušie aktīvi piedalījās visās budēļu aktivitātēs. Diena svētkiem bija izdevusies. Visi projām devās ar pilnām rokām konfekšu.

         

“Mākslas un zinātnes krustpunkti” iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros - 6.klašu skolēniem

2020. gada 8. oktobra nodarbībā “Mākslas uz zinātnes krustpunkti” skolēni uzzināja kā mūsdienu zinātne palīdz veidot filmas specefektus. Tika pastāstīts par to un demonstrēti specefekti, kas tika pielietoti filmā “Dvēseļu putenis”. Skolēni uzzināja kā gatavo mākslīgās asinis un speciālus degošus šķidrumus. Un kur nu bez sprādzieniem! Kas parasti notiek eksperimentējot ar ūdeņradi? Varējām izbaudīt maza sprādziena imitāciju, grima veidošanu ar asiņainām rētām, kā arī iejusties dūmos un miglas aizsegā.

Netika aizmirsts arī par drošību eksperimentu laikā. Skolēni bija sajūsmā un ar interesi iesaistījās eksperimentu veikšanā.

Latvijas skolas somas koordinatore Ilze Lešinska

   
„Rudentiņš – bagāts vīrs!”

Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra jaunāko klašu skolēni projekta “Latvijas Skolas soma ietvaros” 15. septembrī devās uz Latvijas Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju, lai muzejpedagoģiskās programmas „Rudentiņš – bagāts vīrs!” ietvaros gūtu priekšstatu par dzīvi Vidzemes zemnieka sētā pirms vairāk nekā 200 gadiem.

Skolēniem bija iespēja uzzināt par lauku auglības garu Jumi, svinībām, kas rīkotas pēc lielo rudens darbu pabeigšanas – Miķeļiem un Mārtiņiem un iepazīties ar darbu rijā. Ar īpašu interesi skolēni aplūkoja kulšanas darbarīkus – spriguļus, dakšas, grābekļus, kā arī izmēģināja paši malt graudus ar rokas dzirnavām un apguva seno laiku spēles un rotaļas.

Brīvdabas muzeja apmeklējums mūsu skolas skolēniem bija īpašs un neaizmirstams piedzīvojums. Sakām lielu PALDIES visiem muzeja darbiniekiem par sirsnīgo un silto uzņemšanu! Uz tikšanos atkal citos interesantos un aizraujošos piedzīvojumos!

        
Vīru kopas “Vilki” koncerts

7.02.2020. projekta “Skolas soma””ietvaros notika vīru kopas “Vilki” koncerts.

Vīru kopas "VILKI" repertuāra pamatā ir karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Dziesmas repertuāram tiek meklētas E. Melngaiļa, A. Jurjāna, J. Vītoliņa, A. Krūmiņa savāktajos latviešu tautas mūzikas materiālos, bet lielu daļa I pasaules kara latviešu strēlnieku, brīvības cīņu, II pasaules kara latviešu leģionāru un nacionālo partizānu dziesmas ir pierakstītas no šo cīņu dalībniekiem.

Kopas sastāvā patreiz darbojas 6 vīri, kuriem tuva karavīra dzīvesziņa. Kopas dalībnieki daļu savu tērpu ir gatavojuši paši: šuvuši kreklus, vamžus un apavus, kaluši rotas. Arī daļa seno mūzikas instrumentu ir pašu gatavoti. Ar saviem arheologiskajiem tērpiem, kā arī mūzikas instrumentiem vīri iepazīstināja klātesošos dziesmu starplaikos.

Popularizēt un nodot nākamajām paaudzēm latviešu bagāto kultūras mantojumu, jo īpaši noklusēto krāšņo un bagātīgo karavīru dziesmu klāstu, vīri uzskata par savu galveo darbības mērķi Lai to realizētu bieži uzstājas skolās un armijas daļās.

 

Leļļu teātra izrādes “Vecīša cimdiņš” apmeklējums

Par patīkamu piedzīvojumu jaunāko klašu skolēniem izvērtās Latvijas Leļļu teātra izrādes “Vecīša cimdiņš” apmeklējums, kas 11. decembrī norisinājās projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.

“Katru gadu rūķi – Tirkšķis, Tarkšķis un Svilpīte palīdz Ziemassvētku vecītim iesaiņot dāvanas. Bet šogad viss ir citādāk. Rūķi vecīti darbnīcā nesastop. Taču viņiem ir uzticēts īpašs uzdevums – izstāstīt bērniem pasaku. Rūķi stāsta un rāda kā nu mācēdami. Izrādās – tas nemaz nav tik viegli!”

Skolēni ar lielu interesi sekoja jautro un dzīvespriecīgo rūķu: Tirkšķa, Tarkšķa un Svilpītes piedzīvojumiem un dzīvoja līdzi pasakas “Vecīša cimdiņš” varoņiem, ar kuriem rūķi smieklīgā un atraktīvā veidā iepazīstināja bērnus. Visiem bija iespēja dziedāt līdzi jautro rūķu dziesmām, kā arī kopīgi izbaudīt uz skatuves uzburto, īpašo svētku gaidīšanas atmosfēru.

          
Leļļu teātra izrāde “Pūces piens”

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Skolā viesojās Latvijas Leļļu Teātra Klubs ar izrādi “Pūces piens”. Skolas filiālē Slāvu ielā izrāde notika 26.septembrī pulksten 11.00, bet Brīvības gatves filiālē 26. septembrī 13.00.

Rūķu vīram vārdā ķērpītis ļoti garšo piens, bet nepatīk pūces. Viņš nolemj padzīt Pūci no piemājas meša, lai varētu Pūces ūjināšanas netraucēts baudīt pienu. Taču, līdz ar Pūces pazušanu, ķērpīša govs nez kāpēc sāk dot aizvien mazāk un mazāk piena, līdz piens pazūd pavisam. Izrādās, ka dabā viss ir saistīts un Pūce ieņem savu svarīgo vietu dabas procesu ķēdē, kas ļauj augt sulīgam āboliņam. Vai rūķa apņēmība ir spēcīgāka par lepnumu? Vai ķērpītim izdosies panākt līdzsvara atjaunošanos dabā? Vai viņam vispār ir jel kāda nojausma, kā to izdarīt? Vai pūces ir līdzīgākas rūķiem, nekā govīm?

Tie ir labi jautājumi, uz kuriem atbildes zina tikai paši rūķi! Mūsu skolas skolēni Iepazinās ar šiem gudriniekiem, noskatoties ceļojošā leļļu teātra izrādi “Pūces piens”.

Izrādē ir nedaudz mūzikas, daudz cilvēcības un viena neliela pazemes ala, kurā reizēm dzīvo viens no leļļu teātra darbiniekiem. Izrāde aizkustināja skolēnus, jo lika domāt un fantazēt.

   
Sigulda aicina!

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros skolas vecāko klašu skolēni un profesionālās arodizglītības audzēkņi devās pārgājienā uz vienu no skaistākajām Latvijas pilsētām – Siguldu. Skolēni atzina, ka braukšana ar vilcienu bija ļoti aizraujoša, jo parasti uz pasākumu jābrauc ar autobusu, bet, braucot vilcienā, paveras citi skati un dabas ainavas.

Siguldā pārgājiena dalībnieki devas uz Siguldas pils parku, kur varēja iepazīt un uzzināt par pils cietokšņa vēsturi. Puišus interesēja viduslaiku cietokšņa mūri, pastaiga pa šiem mūriem, izbaudot senatnīguma auru un ainavas, kas paveras no torņa un Gaujas senleju.

Noslēgumā skolēni apmeklēja uzņēmumu Siguldas saldējums, kur uzzināja par saldējuma vēsturi un dašādajām saldējuma garšām, kuras piedāvā Siguldā.

 
Rīgas Motormuzejs

2019. gada 28. maijā sākumskolas skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Rīgas Motormuzeju. Muzeja ekspozīcijas apskate pārvērtās aizraujošā un izzinošā piedzīvojumā, vērojot vēsturisko spēkratu kolekcijas. Ar multimediju un dizaina palīdzību, skolēni līdzdarbojās dašādās interaktīvās nodarbēs (skaņu signāli, vadīšanas prasmes, sacīkšu trase, fotografēšanās padomju valdības automobiļos) u.c.

Motormuzejā redzētais, rosināja skolēnus domāt un iztēloties. Skolā, pārrunājot redzēto, netradicionāli transporta līdzekļi radās Rafaēla fantāzijā – burkānu vāģis, hotdogu mocis, ķiploku turbīna, zemeņu monstra tanks, saldējuma mašīna u.c.

Skolēni atzina, ka līdzdarbojoties varēja izzināt un uzzināt par spēkratu vēsturi un vislielāko interesi izraisīja tieši 20 gs. sākumā Latvijā esošie automobiļi.

  
Ekskursija uz ilūziju muzeju “Cosmos”

27. maijā 1.-2. klašu skolēniem bija iespēja programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēt Cosmos ilūziju muzeju, kas atrodas pašā Rīgas sirdī – Vecrīgā. Lai tiktu līdz muzejam Doma laukumā, skolēniem bija uzdevums atpazīt ievērojamākās vietas Rīgas centrā, jo ceļš veda gar Brīvības pieminekli, Latvijas Nacionālās operas un baleta ēku, Pulvertorni.

Cosmos ilūziju muzejs ir interaktīva un atraktīva vieta, lai izzinātu fascinējošo ilūziju pasauli. Skolēni ar lielu sajūsmu baudīja optiskās ilūzijas, labirintu, ēnu teātri. Visvairāk skolēniem patika kosmosa istaba, kas ļāva ienirt visumā un lūkoties zvaigznēs no unikāla skatu punkta.

Skolēni atzina, ka tā bija izziņas un jaunu iespaidu piesātināta diena, jo bija iespēja iemācīties ko jaunu un neaizmirstamu.

    
19. marts – Teātru diena iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros

19. martā Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra skolēniem iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ievaros bija iespēja apmeklēt teātra izrādes. Sākumskolas skolēni devās uz Latvijas Leļļu teātri, kur skatījās izrādi “Kazlēns, kurš mācēja skaitīt līdz 10”. Savukārt, Skolas zālē Slāvu ielas filiālē pamatskolas skolēni varēja noskatīties Dirty Deal Teatro piedāvāto izrādi “Lidojošais šķīvītis”.

Sākumskolas skolēniem kopā ar leļļu teātra aktieriem un dzīvnieku lellēm bija iespēja atkārtot un nostiprināt skaitīšanas iemaņas, kā arī atpazīt dašādus mājdzīvniekus. Jautrās un dinamiskās pasakas stāstījums, mūzika, apburošās mājdzīvnieku lelles skolēniem radīja pozitīvas emocijas. Skolēni juta līdz kazlēna piedzīvojumiem, palīdzēja nosaukt, atpazīt un saskaitīt mājdzīvniekus.

Visuma pētījumos piedalījās pamatskolas skolēni, jo izrādes laikā tika dota iespēja noskaidrot, vai bez mums plašajā visumā ir vēl kādas saprātīgas būtnes un vai tās ir draudzīgas? Aktieri, kuri attēloja kosmosa pētniekus, aicināja skolēnus doties kosmiskā ceļojumā, meklējot nezināmas planētas un nezināmu planētu zināmos iemītniekus.

Caur šiem meklējumiem rosināja klātesošos padomāt, kas un kādi esam mēs paši. Izrāde rosināja skolēnus apgūt zināšanas astronomijā, padomāt par visuma bezgalību, skaņas un gaismas ātrumu, kā arī izvērtēt, kādai informācijai ticēt.

Paldies izrādes radošajiem kolektīviem par jaukajām un pamācošajām izrādēm!

   
Latvijas leļļu teātra izrāde “Gudrais zobiņš”

21. novembrī Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra Stokholmas ielas filiālē viesojās zobu higiēniste. Skolēni ar dašādu spēļu palīdzību vingrinājās atpazīt veselīgus un neveselīgus pārtikas produktus. Tika iepazīts “ļaunais Zobgrauzis”, kad un kāpēc tas var kaitēt mūsu zobiem. Sākumskolas klašu skolēni praktiski vingrinājās un pilnveidoja zobu tīrīšanas prasmi. Noslēgumā pēc neliela eksāmena, bērni saņēma zobu birstes un diplomus.

11. decembrī projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros skolēni apmeklēja muzikālu Leļļu teātra izrādi “Gudrais zobiņš”, kurā skolēniem bija iespēja papildināt un nostiprināt savas zināšanas sociālajās zinībās par zobu veselību. Laipnās un gudrās Zobārstes cīnījās ar slinko un ļauno Kariesu, kurš vēlējās kaitēt zobiem. Informācija par zobiem nepieciešamo veselīgo uzturu, ēšanas paradumiem un zobu tīrīšanas prasmi tika pasniegta jautru dziesmu un pārsteidzošu notikumu veidā. Zobgrauši un garšas kārpiņas tika atveidotas ar krāšņu rokas leļļu palīdzību. Skolēni ar pozitīvām emocijām labprāt iesaistījās izrādes gaitā, atbildēdami uz Zobārstes vai Kariesa jautājumiem. Bērnu atbildes, kā arī pēc izrādes zīmētie zīmējumi, parāda skolēnu uztvertās informācijas lietderību un gūto emocionālo piedzīvojumu.

    
Nu atnāca Ziemassvētki

Ceturtdien, 6. decembrī Skolas Stokholmas ielas filiāles 1. - 4. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja piedāvāto muzejpedagoģisko nodarbību “Nu atnāca Ziemassvētki”.

Ziemassvētkus gaida un svin katrā mājā, tāpēc skolēniem bija interesanti uzzināt, kā šie svētki svinēti apmēram pirms 150 gadiem.

Nodarbības sākumā skolēni iepazinās ar Kurzemes zemnieku saimniecību, gide pastāstīja par saimniecības ēkām un dažādiem priekšmetiem, piemēram, zirgu pajūgiem, ratiem un citām sadzīves lietām. Dzīvojamajā ēkā saimniece stāstīja par senlatviešu tradīcijām saulgriešu laikā, uzsvērdama, ka svarīga ir ne tikai svētku svinēšana, bet arī gatavošanās svētkiem un telpu pušķošana. Skolēni mācījās gatavot telpu rotājumus - puzurus. Kalēja smēdē bija iespēja katram liet laimes, bet vislielākais prieks bija vizināties zirga mugurā.


Koku noslēpumi

30. novembrī projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Skolas filiālē Slāvu ielā 19 viesojās pārvietojamais planetārijs - mobilais 3D sfēriskais kino. šoreiz skolēniem tika piedāvāta izzinošā filma “Koku noslēpumi”. Skolēnus pārsteidza Skolas zālē ievietotā piepūšamā telts, kura atgādināja milzu kupolu un glabāja noslēpumu. Telts iekšienē skolēnus sagaidīja vēl viens pārsteigums.

Izrādās, ka mācīties un izzināt augu pasauli var ne tikai sēšot skolas, bet arī ērti iekārtojoties uz paklājiņa un veroties debesīs.

Aizraujošā un izzinošā formā skolēni iepazina interesanto augu pasauli. Uzzināja, kā ir radīti koki, kas ir fotosintēze, kāpēc ir vajadzīgas lapas un adatas, kāpēc koki ir tik svarīgi mūsu planētas dzīvē?

Pateicoties daudzu zinātnieku rūpīgam darbam un mūsdienu cipartehnoloģijas iespējām, skolas skolēniem bija iespēja izbaudīt brīnišķīgo piedzīvojumu, arī tiem, kuriem ir smagi kustību traucējumi un kuri savu ikdienu pavada ratiņkrēslā.


Dzejniekam Ojāram Vācietim - 85

21., 23. un 27. novembrī mūsu skolas 5.-9.klašu skolēniem un profesionālās pamatizglītības audzēkņiem bija iespēja apmeklēt dižā dzejnieka Ojāra Vācieša muzeju. Klusā Pārdaugavas ieliņā, iepretim Māras dīķim atrodas dzejnieka māja. Muzejpedagoģiskā nodarbība sākās ar ekskursiju mājas pagalmā un skaisto skatu vērošanu. Gide pastāstīja par vērtībām, ko šeit radījis pats dzejnieks.

Muzeja telpās turpinājās stāsts par dišgaru, viņa ikdienu, paradumiem un ieguldījumu literatūrā.

Pamatskolas skolēniem visaizraujošākā šķita ekspozīcija - Muzeja jaunums - dzejnieka rokraksta siena, kur bija jāmēģina izlasīt zināmu dzejoli, kā arī klausīties autora balss ierakstu.

Paldies muzejam par interesantajām un radošajām nodarbībām – putnu balsu klausīšanos, atskaņu meklēšanu un mīklu minēšanu!

   
Leļļu teātra izrāde “Sapņu kuģis”

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Skolā viesojās Latvijas Leļļu Teātra Klubs ar izrādi “Sapņu kuģis”. Skolas filiālē Slāvu ielā izrāde notika 5. novembrī, bet Stokholmas ielas filiālē 8. novembrī.

Izrādes galvenajam varonim bija daudz sapņu, bet pats kvēlākais saistīts ar jūru, jo rūķēns Diļļuks vēlējās iemācīties peldēt. Izrādē tika meklēta atbilde uz jautājumu - “Kā sadraudzēties ar jūru?”

Pēc izrādes skolēni kopā ar skolotājiem pārrunāja redzēto, zīmēja zīmējumus un secināja, ka patika lelles un dekorācijas. 3. klases skolēni atzina, ka visvairāk aplaudējuši un priecājušies, kad rūķēnam beidzot izdevās iemācīties peldēt. Izrāde aizkustināja skolēnus, jo lika domāt un fantazēt.


Latvijas simtgadei veltītās iniciatīvas “Skolas soma” atklāšanas koncerta apmeklējums

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir Latvijas valsts simtgades programmas dāvana skolēniem, kur katram Latvijas skolēnam dota iespēja iepazīt un pašam pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

6. septembrī arī mūsu skolas skolēnu padomes pārstāvji, kopā ar tūkstošiem citu skolēnu no visas Latvijas, īpašā pasākumā Arēnā Rīga piedalījās atklāšanas pasākuma radošajās darbnīcās un vēroja koncertu "100 Latvijas stāsti 100 minūtēs".

Pirms koncerta skolēni piedalījās dašādos radošos mūzikas, animācijas, smilšu kino un fotogrāfijas eksperimentos, tika iepazīta Latvija caur spēli un muzejiem. Ar aizrautību tika izzināti un praktiski izmēģināti dašādi iluzionistu noslēpumi. īpašas emocijas skolēniem raisīja multimediālā izstāde “Latvijas stāsts”, kurā varēja iepazīt Latvijas dabu caur gadalaikiem, atdzīvinot to ar savām kustībām.

Atklāšanas koncerta sākumā par iniciatīvas “Skolas soma” iespējām stāstīja Ministru prezidents Māris Kučinskis, kā arī kultūras ministre Dace Melbārde un izglītības un zinātnes ministrs Kārlis šadurskis.

Grandiozajā koncertā uzstājās Raimonds Pauls ar vijolnieku Bulajevu, koklētāja Laima Jansone, grupa "Dagamba", Edavārdi, Justs Sirmais, Daumants Kalniņš, grupa "Auļi", soprāns Marlēna Keine, dīdšeji un simfoniskais orķestris "DD" diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, dejotāji, velo triālisti un citi mākslinieki, veidojot netradicionālas un radošas mūzikas kombinācijas.

Mūsu skolas skolēnu pozitīvās atmiņās vēl ilgi paliks Latvijas simtgadei veltītās programmas “Skolas soma” atklāšanas koncerta mūziķu un citu mākslinieku sniegums, fantastiskais gaismu un mūzikas šovs, kā arī radošo darbnīcu eksperimenti.