Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Pakalpojumi Rīgas pašvaldībā

Rīgas pašvaldībā ar 01.07.2021. pieejami jauni pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Informācija ir pieejama Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pieejams individualizētais pakalpojums dzīvesvietā par 490,00 eiro, kuru pilnībā atmaksā Rīgas pašvaldība. Pakalpojuma grozs var pēc vecāku ieskatiem mainīties, vecāki pakalpojumu var piepirkt klāt arī no saviem līdzekļiem. Kā otru pakalpojumu Rīgas pašvaldība piedāvā aprūpi mājās 35 stundas nedēļā.

Buklets: Kādas organizācijas, ar kurām pašvaldībā ir noslēgts līgums, sniedz aprūpi mājās?

Buklets: Aprūpe mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Buklets: Rīgas pašvaldības finansētais pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietā

Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra vecāku aptaujas par attālinātās mācīšanās pieredzi apkopojums


Neliels palīgs vecākiem kā padarīt vieglāku ikdienas dzīvi esot īpašā situācijā


Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir apkopojusi informāciju, kas var noderēt Jums, vecākiem, pavadot laiku kopā ar saviem bērniem šajā ārkārtas situācijas laikā


BEZMAKSAS PSIHOLOĢISKā ATBALSTA NODARBĪBAS BKUS PACIENTU BRĀĻIEM UN MĀSĀM, VECĀKIEM, RADIEM


Pakalpojums “Atelpas brīdis” Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas (BKUS) novietnē Gaiļezers bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem


E-KLASES LIETOŠANA

E-KLASES LIETOŠANAS IESPĒJAS VECĀKIEM

Informācija par personas datu apstrādi izglītības iestādē

Informācija par rehabilitācijas pakalpojumu Rīgas pilsētā

Rīgas izglītojamajiem pēc 18 gadiem ar invaliditāti - kustību traucējumiem, kuri vēl mācās skolā (var pieteikt arī izglītojamos, kuriem šogad paliks 18 gadi), ir iespēja saņemt RD sociālā dienesta finansētu individuālu rehabilitācijas programmu. Pakalpojuma programmas vadītāja biedrības LBaKT valdes priekšsēdētāja Ilze Kenne, Tālrunis +371 29460606, e-pasts: info@kustibutraucejumi.lv, ilzekenne@e-apollo.lv. Informācija par biedrību LBaKT un tās darbību mājaslapā: www.kustibutraucējumi.lv

Skolēna e karte

Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Uz kartes jābût izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru. Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1.klasē un 5.klasē. Skolēnu e kartes piesaka elektroniski vietnē www.eriga.lv. Detalizēta informācija ir bukletā šeit.


Lai iestātos skolā, nepieciešams vecāku iesniegums un Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.


Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kontakti

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija - Rīga, Merķeļa iela 11, tālrunis 67212227


Metodiskie materiāli vecākiem

Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem

Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru


Kā skolēna vecākiem/aizbildņiem vērsties pie Skolas atbalsta personāla

Skolēnu vecāki var pieteikties uz konsultāciju pie Skolas atbalsta personāla (psihologa, psihiatra, logopēda, sociālā pedagoga, ergoterapeita…):

Skolēniem, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu, ir nepieciešama vecāku, aizbildņu atļauja par sadarbību ar psihologu.