Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Pasaka "Trīs sivēntiņi" 

Torņa celšana 

Ģērbšanās 

Roku mazgāšana 

Metodiskie ieteikumi individuālajam izglītības plāns attālinātu mācību īstenošanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe Ina Gruzdiņa sadarbībā ar skolas pedagogiem un izglītojamo vecākiem ir izstrādājusi metodiskos ieteikumus attālināta mācību procesa nodrošināšanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.