Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Skolēniem atbalstu sniedz:

Psihiatrs - Ināra Smilga

Pediatrs - Eudocija Dace Spridzāne

Sociālais pedagogs - Dzintra Endzeliņa, Sigita Šilinska

Speciālais pedagogs - Ieva Finka, Rudīte Jākobsone, Aļevtina Dejeva

Psihologs - Olga Vinogradova

Logopēds - Vita Ukase, Estere Fuksa

Audiologopēds - Anete Bromulte, Ilona Jadzialo

Skolas medmāsas - Eva Knopkina, Silva Navra

Vizuāli plastiskās mākslas terapeits - Līga Sarkane

Mūzikas terapeits – Ariadna Kostina 

Slinga terapeits, fizioterapeits - Mārtiņš Seisums

Masiere - Vija Žīgure

Ergoterapeits - Herta Indriča

Koriģējošā vingrošana - Anita Beinere, Astra Kurme, Inita Purmale

Attīstošās un korekcijas nodarbības (Montesori) - Dace Kārkliņa, Iveta Saulīte

* Skolēni saņem bezmaksas ēdināšanu, apmaksātus sabiedriskā transporta izdevumus Rīgas pilsētā, tiek nodrošināti ar internātu.

Attālināto mācību laikā izglītojamiem un viņu vecākiem ir pieejams skolas atbalsta personāls

Alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas (AAK) jaunumi skolā

Lai sniegtu iepēju bērniem ar kustību taucējumiem attīstīt komunikācijas prasmes, skola ir iegādājusies AAK ierīci Tobii PCEye. Tobii PCEye ir acu skata navigators, kurš uztver cilvēka acu skatu un ļauj lietotājam veikt darbības datora ekrānā.

Šī ierīce sniedz skolēniem ar kustību traucējumiem iespēju attīstīt komunikācijas un sadarbības prasmes. Ierīce piemērota tiem, kuri komunikācijai nespēj izmantot mutvārdu valodu vai kustību ierobežojumi neļauj izmantot citus AAK veidus.

Papildus AAK ierīcei, skola ir iegādājusies arī vairākas AAK programmas:

Sākumskolas skolēniem tiek piedāvāts ergoterapeita atbalsts un konsultācijas
Ergoterapija ir rehabilitācijas nozare, kas cilvēkam palīdz būt neatkarīgākam savā ikdienas dzīvē. Terapijas mērķis ir risināt šķēršļus, kas ierobežo cilvēka svarīgo aktivitāšu veikšanu.

Ergoterijas darbības virzieni skolā: